Nixie Tube Manufacturer

Výroba a prodej digitronů

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní stránka

Nixie Tube Manufacturer

Email Tisk PDF

Aktualizace 16.7.2020


Here is a new video digitone JP47, it is the final and tuned type that will be commercially produced and sold.

Zde je nové video digitronu JP47, jde o konečný a vyladěný typ, který bude komerčně vyráběn a prodáván.

VIDEO Digitronu JP47/video Nixie Tube JP47


Chtěl bych Vám zde představit svou výrobu digitronů, kompletní návod výroby, potřebné vybavení a dodavatelský řetězec materiálů. Vše jsem popsal a uveřejnil ZDE

Tady je video mého prototypu:

VIDEO prototypu Digitronu JP47/video prototype Nixie JP47


I would like to introduce you to my digitron production, complete production instructions, the necessary equipment and the supply chain of materials. I described and published everything HERE

Here's a video of my prototype:

VIDEO prototypu Digitronu JP47/video prototype Nixie JP47